Kompleksowa obsługa

Kompleksowa obsługa

W chwili podpisania stałej umowy na podstawie Art. 23711 §2 Kodeksu Pracy świadczymy nadzór nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bhp.
 
Po podpisaniu umowy zostanie przypisany bezpośrednio dla Państwa firmy specjalnie dedykowany pracownik. Podpisana umowa określa zakres świadczonych usług i warunki ich realizacji.

W RAMACH STAŁEJ UMOWY ZAPEWNIAMY:

 • szkolenia bhp pracowników (wstępne, okresowe),
 • opracowywanie procedur i instrukcji bhp,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp,
 • prowadzenie dochodzeń i sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy,
 • oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy,
 • przeprowadzanie audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z przekazaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 • dokonanie Oceny Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

ZALETY STAŁEJ UMOWY:

 • stała zryczałtowana opłata,
 • przejęcie zadań służby bhp w zakładzie,
 • wszystkie szkolenia bhp dla pracowników bez względu na rotację i ilość są bez dodatkowych opłat,
 • uczestnictwo w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Pożarnej bez dodatkowych opłat,
 • stała aktualizacja dokumentacji bhp,
 • bieżące doradztwo wg potrzeb pracodawcy.