Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne

  • pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia;
  • dla pracowników wykwalifikowanych w zawodzie hakowy-dźwigowy;
  • dla operatorów wózków widłowych;
  • SEP;
  • dla operatorów pilarek spalinowych i sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej;
  • dla projektantów, kadry inżynieryjno-technicznej;
  • dla pracowników administracyjno-biurowych;
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych;
  • dla nauczycieli.