Szkolenia BHP metodą samokształcenia

Szkolenia BHP metodą samokształcenia

Wychodząc na przeciw potrzebom pracodawców oferujemy szkolenia bhp metodą samokształcenia kierowanego.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • zestaw testów oraz szczegółowy program,
  • materiały do samokształcenia kierowanego.

Uczestnicy szkolenia w oparciu o otrzymane materiały samodzielnie przygotowują się do egzaminu. Mają możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych naszych specjalistów lub za pomocą poczty elektronicznej.

Szkolenie kończy się egzaminem – prace egzaminacyjne można przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN i MPiPS.