Usługi PPOŻ

Usługi PPOŻ

  • szkolenia z zakresu ochrony ppoż. wraz z nauką obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • tworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych (IBP);
  • doradztwo w sprawie wyposażenia i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów;
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz punktów podręcznego sprzętu gaśniczego;