Usługi BHP

Usługi BHP

  • szkolenia wstępne i okresowe BHP;
  • ocena ryzyka zawodowego;
  • postępowania powypadkowe;
  • doradztwo w zakresie pomiarów środowiskowych (zapylenie, hałas, oświetlenie);
  • instrukcje stanowiskowe;
  • audyty BHP.